En aquest dia

Observa el mes de maig. Després uniré més mesos.